Συγγραφέας

Πατώντας στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό Scratch, ώστε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

Πατώντας στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο υλικό προς μελέτη για την ειδικότητα σας


Μπορείτε να μελετήσετε το υλικό και στο σπίτι με τον προσωπικό σας ρυθμό μελέτης. Προκειμένου να μελετήσετε μεθοδικά, επιλέξτε το σύνδεσμο Μάθε να μελετάς αποδοτικά


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ασκήσεις για εξάσκηση

Εξάσκηση


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε χρήσιμες ιστοσελίδες για την ειδικότητα σας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους συγγραφείς