Στείλε mail σε ένα φίλο

Πατώντας στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να στείλετε ένα email σε κάποιο φίλο σας από άλλο σχολείο, προκειμένου να του περιγράψετε τις εμπειρίες που αποκομίσατε από τις δραστηριότητες που εκπονήσατε και να του εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους θα του προτείνατε ή όχι το λογισμικό Scratch.