Πλάνο Εργασιών

Ακολουθήστε τις οδηγίες του πλάνου εργασίας που παρατίθεται παρακάτω, προκειμένου να συντάξετε το δικό σας.

plano%20ergasias.jpg

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να κατεβάσετε και να αποθηκεύστε το φύλλο οδηγιών, συμπληρώστε το στο word και εκτυπώστε το για να το παραδώσετε σε έντυπη μορφή.