Παρουσιάσεις Ομάδων Ειδικών

Earth-Upload-icon.png

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να καταθέτετε τη συμβολή σας (ιδέες, κείμενα, πηγές, γραφήματα κ.α.), να προσθέτετε και να τροποποιείτε τα περιεχόμενα της, προκειμένου να κατασκευάσετε τον χάρτη εννοιών με τη δομή της παρουσίασης σας, καθώς και να δημιουργήσετε την τελική σας παρουσίαση. Καλό θα είναι να κρατάτε σημειώσεις με τα κυριότερα σημεία από τις πληροφορίες που συλλέγετε, με στόχο να κατασκευάσετε μια ολοκληρωμένη και σαφή παρουσίαση, που θα εντυπωσιάσει τους συμμαθητές σας. Στον σύνδεσμο www.prezi.com θα βρείτε έναν εναλλακτικό τρόπο δημιουργίας εντυπωσιακών παρουσιάσεων, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Για να ανεβάσετε στη σελίδα το υλικό - πληροφορίες που βρίσκετε καθώς και την τελική παρουσίαση που θα δημιουργήσετε για τη διδασκαλία σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


Files —> Upload a file from your computer —> Select Files —> Upload Files