Τεχνική ΠΕ4Α

Η τεχνική ΠΕ4Α θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το έντυπο υλικό. Διαβάστε με προσοχή τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σύμφωνα με την τεχνική αυτή.


1. Προεπισκόπηση: Ανασκοπήστε ή διατρέξτε την ύλη γρήγορα για να πάρετε μια ιδέα της οργάνωσης των βασικών θεμάτων και υποθεμάτων. Προσέξτε τους τίτλους και προσδιορίστε το θέμα όσων διαβάσετε και θα μελετήσετε.

2. Ερωτήσεις: Κάντε στον εαυτό σας ερωτήσεις σχετικά με την ύλη πριν τη διαβάσετε. Χρησιμοποιήστε τις επικεφαλίδες για να επινοήσετε ερωτήσεις με τις γνωστές ερωτηματικές λέξεις: ποίος, τι, γιατί, που.

3. Ανάγνωση: Διαβάστε την ύλη. Μην κρατήσετε εκτενείς γραπτές σημειώσεις. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θέσατε πριν την ανάγνωση.

4. Αναστοχασμός σχετικά με την ύλη: Προσπαθήστε να κατανοήσετε και να αποδώσετε νόημα στις πληροφορίες (1) συνδέοντας τες με πράγματα που ήδη ξέρετε, (2) συσχετίζοντας τα δευτερεύοντα θέματα της ύλης με βασικές έννοιες ή αρχές, (3) προσπαθώντας να ξεκαθαρίσετε τυχόν αντιφάσεις στις πληροφορίες που παρουσιάζονται και (4) προσπαθώντας να χρησιμοποιήσετε την ύλη για να επιλύσετε προβλήματα που αναδεικνύονται από αυτή.

5. Απαγγελία: Εξασκηθείτε στην ανάκληση πληροφοριών λέγοντας μεγαλόφωνα τα βασικά σημεία και θέτοντας και απαντώντας ερωτήματα. Για την παραγωγή αυτών των ερωτημάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επικεφαλίδες, τονισμένες λέξεις και σημειώσεις των βασικών ιδεών.

6. Ανασκόπηση: Στο τελευταίο βήμα, ανασκοπήστε ενεργητικά την ύλη, κυρίως κάνοντας ερωτήσεις στον εαυτό σας. Ξαναδιαβάστε την ύλη, μόνο όταν δεν είστε σίγουροι για τις απαντήσεις.