Κοινότητα Scratch

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να πλοηγηθείτε στον δικτυακό τόπο της κοινότητας του Scratch.

(Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο: http://scratch.mit.edu/ )