Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους προγραμματιστές
scratch.png

Scratch (http://scratch.mit.edu/)

Το Scratch ΜΙΤ αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού κάτι το οποίο το καθιστά πιο προσιτό σε μικρά παιδιά. Τα έργα που αναπτύσσει κανείς με το Scratch μπορούν να είναι πλούσια σε μέσα και να χρησιμοποιούν γραφικά, κινούμενα σχέδια, μουσική και ήχους. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας αλληλεπιδραστικών ιστοριών. Η κοινότητα που διαθέτει δίνει την ευκαιρία στον χρήστη να ανταλλάξει ιδέες και απόψεις με άλλους δημιουργούς και να εμπλακεί ενεργά σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης.


Χρήσιμες μηχανές αναζήτησης

FORTHnet: http://search.forthnet.gr
Google.gr: http://www.google.gr
Anazitisis: http://www.anazitisis.gr
Trinity: http://www.trinity.gr