Αξιολόγηση

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα, κατεβάστε το έντυπο αξιολόγησης, εκτυπώστε το σε τρία αντίτυπα, αξιολογήστε τις εργασίες των υπόλοιπων ομάδων και ανεβάστε την αξιολόγηση σας στη σελίδα αυτή. Για να ανεβάσετε το αρχείο, θα πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο "Files", που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και στη συνέχεια, τον σύνδεσμο "Upload a File from your computer".

roymprika.png